rehabilitace

Rehabilitace Plácelova

Plácelova 1257/105, 500 03 Hradec Králové
pracoviště sídlí v luxusních prostorách v komplexu Tereziánský Dvůr (bývalé Nálepkovy kasárny) v blízkosti Divadla Drak

Fyzioterapie           700 Kč/60 min.    500 Kč/30 min.
objednání k fyzioterapii předchází vyšetření MUDr. Michalem Bednářem, Ph.D.
(hrazeno ze zdravotního pojištění – SMLUVNÍ VZTAH SE VŠEMI ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI)

Fyzioterapeuti a jejich preferované fyzioterapeutické techniky

Mgr. Barbora Kremsová
proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF), diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu, metodika senzomotorické stimulace, kurz A Vojtovy metody, Medical Taping Concept

Petra Janečková
Bobath koncept, rehabilitace spastické parézy, manuální lymfodrenáže, diagnostika a terapie poruch polykání, závrativých stavů, hluboký stabilizační systém, synergická reflexní terapie, kraniosakrální osteopatie

Michaela Bodnárová, dipl.f.
spirální stabilizace páteře (SM systém), manuální lymfodrenáže

Ivana Staňková
zaměření na držení těla a nápravu při funkčních poruchách, aktivace vzpřimovacího programu, systém dle PhDr. Jiřího Čumpelíka, Ph.D.