o mně

Promoval jsem na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové v roce 2001, získal jsem specializovanou způsobilost v oboru neurologie, rehabilitační a fyzikální medicína, licenci pro elektromyografii myoskeletální medicínu.

Ve své kariéře jsem působil mimo jiné 10 let ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, v letech 2010-2012 jako primář (zástupce přednosty) neurologické kliniky, následně do roku 2015 jako vedoucí lékař lůžkového oddělení rehabilitační kliniky. Podílel jsem se na výuce lékařů i fyzioterapeutů a získal vědeckou hodnost Ph.D. za práci týkající se výzkumu migrény.

V letech 2016-2018 jsem pracoval jako primář Neurologického oddělení a Iktového centra v Oblastní nemocnici Trutnov.

V roce 2018 jsem v Hradci Králové založil privátní specializované ambulantní rehabilitační pracoviště (Rehabilitace Plácelova).

Absolvoval jsem vedle výše uvedeného vzdělávání v neurologii a rehabilitaci další kurzy (mj. rehabilitace v pediatrii, rehabilitace spastické parézy a aplikace botulotoxinu, kurz A Vojtovy metody u dětí pro lékaře a jiné). V terapii využívám různé manuální techniky (myoskeletální medicína dle zásad Pražské školy, synergická reflexní terapie). 

Věnuji  se také rehabilitaci u dětí (Prointepo, Hradec Králové) a v rámci neurologické praxe potom především elektromyografii (EMG) na svém pracovišti v Ronově nad Doubravou a smluvně v dalších neurologických ambulancích (Hradec Králové, Litomyšl).

Po celou svoji praxi také spolupracuji s pacientskými organizacemi (ROSKA, Parkinson klub).